top of page

מזל טוב השבוע שלפני החתונה הוא שבוע עמוס במיוחד עבור הכלה הנרגשת.
הכנות אחרונות לפני הרגע הקסום בחייך, התרגשות, פרפרים בבטן...  זה טבעי! לשבוע מיוחד זה הלכות ומנהגים השאובים מן ההלכה היהודית :

 

א- על-פי ההלכה, החתן והכלה לא נפגשים או משוחחים זה עם זו בשבוע לפני החתונה.


ב -כמה ימים לפני החתונה משתדלים שהכלה תקבל ליווי במהלך היום.

על-פי היהדות, אירוע החתונה הוא אירוע עוצמתי ומרומם במהלכו מוענקים לזוג הצעיר – ובאמצעותם לעולם כולו – כוחות רוחניים מיוחדים לתחילת דרכם החדשה. תורת הקבלה מציינת כי אנרגיות שליליות עלולות להתנגד ולהפריע לתהליך המיוחד, ומכאן הצורך בליווי החתן והכלה.


ג- הזוהר מציין כי יום השבת מברך את ימי השבוע שלאחריו, ולפיכך אנו מעניקים לחתן את ברכת התורה לקראת החתונה שתיערך בשבוע לאחר-מכן. השלכת הסוכריות מסמלת את איחולי המשתתפים לחיים מאושרים ומתוקים לזוג הצעיר.

הכלה חוגגת אף היא יחד עם חברותיה, ואירוע זה מכונה בשם "שבת כלה".


ד- בלילה לפני החתונה, לאחר שבוע של הכנות, טובלת הכלה במקווה טהרה כהכנה לחתונה שתיערך בלילה למחרת. במידה והיא לא יכולה לטבול במקווה הטהרה מסיבות שונות, יש לעדכן את הרב העורך את החופה ולהתייעץ עמו כיצד לנהוג.

bottom of page