top of page
הפרשת חלה זיווג.jpg

 

מסיבת מקווה לכלה – הוא הרגע שבו הכלה חוזרת מהמקווה לאחר טבילתה הראשונה לפני נישואיה רגע קדוש במיוחד רגע של טהרה יחודית של פעם בחיים. מנהג בנות ישראל לא להיפגש עם החתן לפני החתונה זמן שמעצים את הרגע שבו החתן והכלה עומדים מתחת לחופה. נהוג לקיים הפרשת חלה לפני החתונה ולהתפלל לפני שמתחילים פרק חדש בחיים, טקס הפרשת חלה לכלה יתן לך כלים מנצחים והבנה להצליח לפני ההתחלה החדשה שבו את בונה את ביתך ,הערב מלווה במוזיקה והעצמה נשית כדי לדעת את הסוד שטמון בך.

הפרשת חלה

 

מסיבת מקווה לכלה – הוא הרגע שבו הכלה חוזרת מהמקווה לאחר טבילתה הראשונה לפני נישואיה רגע קדוש במיוחד רגע של טהרה יחודית של פעם בחיים. מנהג בנות ישראל לא להיפגש עם החתן לפני החתונה זמן שמעצים את הרגע שבו החתן והכלה עומדים מתחת לחופה. נהוג לקיים הפרשת חלה לפני החתונה ולהתפלל לפני שמתחילים פרק חדש בחיים, טקס הפרשת חלה לכלה יתן לך כלים מנצחים והבנה להצליח לפני ההתחלה החדשה שבו את בונה את ביתך ,הערב מלווה במוזיקה והעצמה נשית כדי לדעת את הסוד שטמון בך.

bottom of page