top of page

סגולות הפרשת חלה

עודכן: 8 בינו׳ 2019

מצות "הפרשת חלה", היא אחת המצוות המיוחדות שנשות ישראל מקיימות. מצוה זו ידועה בסגולתה, ובברכה המיוחדת שיש בה לנשים המקיימות אותה. זמן הפרשת חלה הוא זמן נעלה, בו ניתן להעתיר ולבקש את משאלות הלב. נשות ישראל נהגו לקיים את המצוה לקראת שבת, ולכל הפחות פעם אחת בשנה – בעשרת ימי תשובה. נשים אף נהגו לתת סכום כסף לצדקה לפני הפרשת חלה, כסגולה להתברך בכל טוב. הפרשת חלה לזיכוי אדם הזקוק לישועה – נשים מקדישות את תפילותיהן בשעת הפרשת חלה לזכות אדם הזקוק לישועה (לרפואה, לזיווג, להיפקד בבנים וכו'). סגולה ללידה קלה – סגולה מיוחדת ישנה לנשים מעוברות המקיימות את מצות "הפרשת חלה", בפרט בחודש התשיעי להריון. רבנים וגדולי הדור ממליצים לנשים לקיים את המצוה בחודש זה, כסגולה ללידה קלה ושהכל יעבור בשלום ומתוך בשורות טובות.

סגולה לפרנסה – נאמר בגמרא (שבת לב): "בעוון חלה אין ברכה במכונס... ואם נותנין (חלה) מתברכין". מכאן שמצוות הפרשת חלה מסוגלת היא להביא את ברכת הפרנסה לבית.

Kommentarer


Kommentering har blitt slått av.
bottom of page